BOELSPRIET is het clubblad van JBV Bulderbaan​​ 
en verschijnt in principe 4x per jaar.

Hierin staan aanzienlijk uitgebreidere versies van de verslagen zoals die op deze website worden geplaatst. Daarnaast totaalstanden van​​ toernooien en competities maar ook achtergrondverhalen uit de vereniging.

Bijdragen van leden en niet leden voor ons clubblad zijn altijd welkom en worden in overleg met de redactie opgenomen.​​ 

Ook handgeschreven tekst is welkom.

Bijdragen richten aan de​​ redactie.

Vanaf uitgave Boelspriet 207 is het​​ 
clubblad ook digitaal beschikbaar.

 

 

E:\BULDERBAAN WEBSITE\Knipsels\Knipsel_Logo_TotalCopyService.JPG